« strana 143 »

Kačabača a geny zlobivosti

rubrika: Pel-mel


Dnes tady bude něco pro naprosté odlehčení, uvolnění až téměř k úplnému duševnímu vyprázdnění. Něco jako duševní klystýr. Ten název vás asi zaskočil, Kačabača působí dojmem jména nějakého velmi podezřelého jedince a geny zlobivosti se k jakémukoli odlehčení bezpochyby nehodí. Není třeba se však obávat, sestavil jsem ho totiž z názvů dvou komentářů, které jsem před mnoha lety nalezl na internetu. Velmi mě zaujaly, a tak jsem si je uložil do svého archivu. Domnívám se, že oba vás pobaví natolik odlehčujícím způsobem, že svého výše vytýčeného cíle dosáhnu, což se pokusím podepřít hrstičkou vlastního textu.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 8         


Chaotický vesmír

rubrika: Populárně naučný koutek


Naposledy zde byl jeden z nejzajímavějších pokusů nahradit hladké a izotropní modely vesmírů – Turbulentní vesmír. Dnes je na řadě další podobný model, jenž se do počátků vesmíru pokouší vetknout ne něco jako turbulenci, ale přímo totální chaos. Otázka zní, jak se z toho chaosu může v průběhu expanze a popřípadě i jiných efektů vyvinout něco tak téměř dokonale hladkého a izotropního, jako to, co dnes v našem vesmíru pozorujeme. Kdo tedy má pravdu: ti, co si myslí, že se to zkrátka už tak zrodilo, anebo ti, co si myslí, že se to do současného stavu vyvinulo z něčeho turbulentního, chaotického a podobně nepravidelného a nehomogenního stavu?

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Slunečnice bambulinatá (Čeněk Zíbrt: Česká kuchyně za dob nedostatku)

rubrika: Pel-mel


Na stránkách NČ se nedávno objevil svérázný výklad obliby knedlíků jako výrazu národní identity v době romantismu (viz Dobrou chuť! (Jídlo a stolování v 19. století)). Autor té úvahy možná neví, že se nad knedlíkem svého času pozastavil sám Jan Hus. Představme si, že by opravdu události následující po Husově upálení měly souvislost s tím, co lidé pojídali. (S pitím je to jiné.) Ale to, jak si v době dostatku libujeme ve vylepšování naší tabule i ve vymýšlení podobných teorií, je důkazem, že – nemáme hlubší starosti. V dobách neúrody a hladu se objevovaly rady, jak nepříznivé období nejlépe přestát. Někdy byly podobné návody jedním ze způsobů, jimiž se vláda snažila zmírnit situaci nejchudších. Ať za Rakouska, nebo za první republiky. Venkovský lid zpravidla na takovou pomoc shora nečekal…

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 37         


Déjà vu

rubrika: Poetický koutek


(Quo vadis)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 18         


Trochu mráz po zádech

rubrika: Poetický koutek


V poslední době jsem si několikrát vzpomněl na Karla Čapka. Ne na toho z nejslavnějších českých spisovatelů, ale na dávného kamaráda z dob svého dozrávání v rodném Bílém městě. Měl stejně jako já skoro stejně mladšího bratra, který se jmenoval stejně jako ten můj, jenž stejně jako oba Čapkové už nežije. Když jsme se poznali, oba jsme už měli jisté poetické sklony. Jeho první básně, které jsem jistým způsobem získal přepsané na psacím stroji, se mi velmi líbily. Karel je však potom spálil; já bych je však možná ještě mohl z nějakého šuplíku ve starém sklepení vyhrabat. Po nějaké době, když jsem opustil své rodné město, jsem se s ním setkal v Praze. Nejen s ním, ale i s jeho bratrem. Teprve před pár lety jsem na internetu narazil na to, že měl ještě prostřední jméno, Jan. Když jsem si na něj v poslední době několikrát vzpomenul, trochu mi běhal mráz po zádech.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


Tučňák – Černobílé bříško

rubrika: Pel-mel


Poslední zpráva ze zoologické galerie Johna Lloyda a Johna Mitchinsona zde byla podána prvního února tohoto bezpochyby velmi jurodivého roku, a týkala se živoucí šišky jménem luskoun. U této příležitosti jsem prohlásil, že tento exemplář z již mnohokráte vytěženého zdroje bude nejspíš poslední. Napsal jsem „nejspíš“, a tak se nejspíš nebudu až tak potírat, když zde přicházím ještě s jedním exemplářem. I ten by měl být nejspíš poslední. Jedná se o takového roztomilého ptáka, jemuž se bezpochyby z vážných důvodů říká tučňák. Dobral jsem se k němu tak, že už, ani nevím proč, jsem náhle tu již vehementně ohmatanou knížku uchopil do ruky třesoucí se rukou znovu oživenou jarním žlutým deštěm, a ona mi spadla na zem tak, že se otevřela zrovna v místě, kde se nachází tučňák. Když jsem se do této mnou zatím přehlížené pasáže ze zoologické galerie JL&JM začetl, dospěl jsem k truchlivému závěru, jenž spočívá v tom, že je naprosto neomluvitelné, že jsem ty tučňáky zde ještě nevypustil. Takže to napravuji, doufám nejspíš naposled, a pokud po přečtení této zprávy o tučňácích pocítíte potřebu vyrazit do Antarktidy, tak vězte, že až do tak mrazivé krajiny se nemusíte plahočit.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 16         


Turbulentní vesmíry

rubrika: Populárně naučný koutek


Po pojednání o horkém vesmíru dnes přicházím s vesmírem turbulentním. Tenhle model vesmíru je velmi zajímavý a dotýká se jednoho klasického fyzikálního problému, jenž se v samotné podstatě nepotýká ani s teorií relativity, ani s kvantovou mechanikou, a přesto je dodnes stále matematicky neuchopitelný. S turbulencí v kapalinách či plynech se setkáváte téměř na každém rohu, a když se podíváte moderními astronomickými přístroji do vesmíru, tak vám nemůže uniknout, že i on musí být nějak turbulentní. A tak není divu, že se mezi kosmology vynořila myšlenka vysvětlit všechny ty rotující a zploštělé spirální a eliptické galaxie na základě turbulentního modelu vesmíru. Tento model se nakonec ukázal nerealistický, ale něco v těch vesmírných turbulencích je přesto asi ukryto.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 47         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  139  140  141  142    143    144  145  146  147 . . . . . . . . . .  356  357  358  359  360   »