« strana 136 »

Psychedelická

rubrika: Poetický koutek


(Morfogeneticky nepoetická)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


O štěstí (Němcová – Machovec)

rubrika: Pel-mel


„Dosud není vědě jasno, proč se to které mužské individuum cítí – někdy přímo jako magickou silou – přitahováno právě tím či oním ženiným rysem či chováním, ale jedno je jisté, že stupeň její racionálnosti to není… Chtít odstranit rozdíl mezi sexuálním chováním ženy a muže je holé bláznovství, neboť vždy bude úkolem mužů sílu projevit, úkolem žen sílu mužů rozdráždit – nelze měnit základy vesmíru.“

 

Milan Machovec

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 6         


Televize pro děti a DVD Baby Einstein I

rubrika: Populárně naučný koutek


V předchozí dvoudílné prezentaci digitální demence v souvislosti s laptopy ve školách bylo ukázáno, že hlavním důvodem vehementního zásobování školních dětí digitálními médii není starost o jejich vzdělání, ale starost o prachsprostý zisk firem, jež se tohoto rádoby dobročinného zásobování ujaly. S dětmi se však takto nekupčí jen pomocí laptopů, ale se stejně cíleným záměrem se do nich cpe i nezdravé jídlo, k čemuž slouží především televizní reklamy, a nejen to. Lidský mozek se v průběhu života vyvíjí. Mozek dítěte není „hotový“, a proto jej lze obzvláště snadno formovat: dokud se vyvíjí, velmi rychle se učí, čímž se teprve patřičně utváří. Demence je všeobecně považována za nemoc stáří. Jak je možné, že se může objevit u dětí a jak to souvisí s formováním jejich mozků?

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 11         


Digitální demence – Laptopy do škol? II

rubrika: Populárně naučný koutek


Druhá část pochybného přínosu laptopů a jiné digitální techniky k základnímu vzdělání dětí je zaměřena na téměř tragický dopad této myšlenky ve školách rozvojových zemí. Na rozdíl od první části se nebude až tak dotýkat vědecké podstaty učení. V jádru toho, čeho se dotýká, stojí jeden na první pohled pro vzdělání v rozvojových zemích velmi přínosný projekt. Po druhém a bližším pohledu se však ukazuje, že cílem tohoto projektu bylo něco úplně jiného, než v rozvojových, ale i jiných zemích podporovat vzdělávací systém. Tím cílem je bezpochyby prachsprostý byznys, jenž si se skutečným vzděláním dětí ani náhodou neláme hlavu.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 7         


Světlonošovy víkendové střípky a střepiny 1

rubrika: Pel-mel


Zdá se, že se můj nový rituál přece jenom zakořenil, takže po nulovém testu  přichází jednička. Přichází v době, kdy se na nás valí tropické klima, takže není vyloučeno, že to občas může vypadat, jako bych mluvil, či spíše psal z tropické cesty, oblažen úžehem nebo úpalem, anebo obojím v jednom balení, doplněném o nadměrnou dávku resveratrolu.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 7         


S Boženou na cestách (Opsáno z dopisů)

rubrika: Pel-mel


Barbora Panklová, dcera kočího a zámecké klíčnice, pocházela z 12cti (podle některých zdrojů ze 14cti) dětí. Jako mladá paní Božena Němcová  do svých 23 let přivedla na svět čtyři děti: Hynka, Karla, Theodoru a Jaroslava. V 50. letech s nimi několikrát jela za manželem do Uher - nejčastěji do Ďarmot, města při hranici se Slovenskem, ale podnikala výlety i severněji. Při jednom pobytu ji provázela také sestra Marie. Cesty hradil hrabě Hanuš Kolowrat Krakovský.

Je překvapující zjistit, že se velká spisovatelka ráda opalovala v době, kdy ke krásné ženě patřila bledá tvář. V Uhrách nadevše milovala koupání v řece. S dětmi se chodívala koupat i v Praze do Vltavy a studenou koupel každému doporučovala jako nejlepší lék. Je také sympatické číst, jak autorka, jíž nic lidského nebylo cizí, kromě národopisných postřehů píše kamarádkám i nejednu štiplavou poznámku na adresu své domácí nebo nelichotivý popis velkého básníka Janka Krále. Dopisy jsou určeny především přítelkyním, sestrám Rottovým (Karolina Světlá a Sofie Podlipská), a lékaři Dušanu Lamblovi.

(Ponechávám původní pravopis. Mimochodem, vydání korespondence, z něhož čerpám, vyšlo v roce 1971 v nákladu 51 000 výtisků.)

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 10         


Digitální demence – Laptopy do škol? I

rubrika: Populárně naučný koutek


Poslední příspěvek ze seriálu Digitální demence převzatého z knížky Manfreda Spitzera pojednával o jednom z následků nerozumného využívání digitálních médií v podobě nespavosti. Dnešní je zaměřen na jeden z nejužitečnějších nástrojů, který nám nabízí soudobá počítačová technika, totiž na možnost velmi snadno a rychle využít starých textů k sepsání textu nového. Stačí nám k tomu dvě kombinace kláves: Ctrl+C a Ctrl+V. Tento nástroj bezpochyby značně šetří náš čas, když tvoříme něco nového, k čemuž můžeme použít nejrůznější formulace ze starších našich či jiných, nicméně nám velmi dobře známých a vědomě dostatečně vstřebaných textů uložených na počítači či na internetu. Taky to velmi často používám, jak při psaní odborných článků, tak i u nejednoho z příspěvků, jež vkládám na Neviditelného čerta. Důležité je, zda tuto možnost aplikujeme tvůrčím způsobem, anebo jen tak fixlujeme, abychom byli s něčím, co nám možná vůbec nic neříká, co nejrychleji hotovi. V případě, že se však něco teprve učíme, obzvláště se to týká dětí ve školách, se tento přínos ukazuje být nejen kontraproduktivním, ale i přímo zhoubným.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 20         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  132  133  134  135    136    137  138  139  140 . . . . . . . . . .  358  359  360  361  362   »